Piet van der Horst

Piet van der Horst

Piet heeft in 1970 van lastechniek zijn vak gemaakt en is sindsdien nooit gestopt met leren over dat vak. Hij is inmiddels ruim de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd, maar niet meer bezig zijn met lassen is geen optie. Lassen is niet gewoon werk, het is een passie.

Lees meer over Piet

Meer artikelen van Piet

gas in het lasproces

Inerte en actieve gassen

Indeling volgens de norm In NEN-EN-ISO 14175 norm worden gassen in hoofd- en subgroepen ingedeeld. In dit artikel bespreken we vier hoofdgroepen van gassen die

Lees verder

De walshuid op staal en lassen

Het ontstaan van een walshuid

Tijdens het warm, of zeg maar gerust heet, walsen van staal ontstaan er om allerlei redenen oxides op het oppervlak van het materiaal. Naarmate het proces vordert ontstaan er steeds meer van deze oxides. Deze oxides zijn zeer hard en bros en worden tijdens het walsproces in het materiaal gedrukt. Aan het einde van het walsproces ontstaat er een blauw-zwarte harde brosse laag, de walshuid, op het materiaal.

Eigenschappen walshuid

Er is geen metallische verbinding tussen de walshuid en het onderliggende materiaal. Dat wil zeggen dat de oxides in het onderliggende materiaal gedrukt zijn en niet verbonden zijn zoals bijvoorbeeld bij lassen. Daardoor zal o.a. bij zetwerk deze brosse walshuid breken en vrijkomen van het materiaal. Hoe dan ook zal de walshuid na verloop van tijd loskomen van het onderliggende materiaal. Hier dient bij de nabewerking, zoals schilderen of coaten, rekening mee gehouden te worden. Een walshuid heeft een zeer slechte elektrische- en warmte- geleiding. 

Afhankelijk van het walsproces kan een walshuid verschillende diktes en verschillende samenstellingen hebben. De meest voorkomende, met hun smelttemperatuur, zijn:

  • Fe=O   – 1377 graden Celsius
  • Fe2O3 – 1565 graden Celsius
  • Fe3O4 – 1597 graden Celsius

De smelttemperatuur van het onderliggende staal is 1538 graden Celsius.

Het verwijderen van een walshuid

Er zijn verschillende manieren om een walshuid te verwijderen. Het kan door slijpen, staalstralen of chemisch verwijderen. Ook laat men materiaal met een walshuid bewust roesten (oxideren). Door het oxideren lost de walshuid min of meer op en kan eenvoudig door schuren verwijderd worden. Een andere manier van walshuid verwijderen is “trommelen”. Dit wordt vooral toegepast bij klein plaatmateriaal. Omdat de plaatjes, in de draaiende trommel, telkens op elkaar vallen breekt de walshuid. Het breken van de walshuid is eigenlijk een neveneffect van het trommelen. De originele bedoeling is het verwijderen van de bramen die ontstaan zijn bij het snijproces.

De walshuid wordt niet altijd verwijderd. Soms worden platen met een walshuid om hun mooie blauw-zwarte kleur gebruikt in design projecten.

De walshuid en lassen

De walshuid op staal en lassen verhouden zich als water en vuur. Geen beste combinatie dus. Daar zijn twee hoofdredenen voor:

  1. De hogere smelttemperatuur van de walshuid
  2. De slechte warmte- en stroomgeleiding

Bij de meest voorkomende walshuiden is de smelttemperatuur iets hoger dan van het staal en zal er extra boogenergie nodig zijn om de walshuid te smelten. Toch is dit niet het grootste probleem. De zeer slechte warmte- en stroomgeleiding zorgt ervoor dat de boogbrandvlek te klein blijft en de las dus niet mooi kan uitvloeien. Het gevolg hiervan is dat er altijd een bolle las ontstaat. Op die las zitten bovendien veel silicaten, omdat de walshuid veel verontreinigingen bevat. 

Het bovenstaande is vooral het geval wanneer MAG gelast wordt met massieve draden. Bij het lassen met bijvoorbeeld rutiel of metaalpoeder gevulde draden zal het probleem zich minder voordoen, omdat de boogspreiding bij dit type draden groter is. Toch lossen deze draden het probleem niet helemaal op. Hetzelfde geldt voor het puls-MIG lassen met massieve draden. Ook bij dit proces heb je meer boogspreiding (lees: een hogere boogspanning) waardoor de las iets beter uitvloeit. Ook hier blijft de las te bol en zitten er veel silicaten op de las. In alle gevallen blijft het dus noodzakelijk om de walshuid te verwijderen voor er gelast gaat worden. 

Heeft het verwijderen van de walshuid alleen maar voordelen? Nee, er is ook een nadeel, de lasspatten blijven op het gestraalde of geslepen materiaal plakken en zijn daardoor moeilijker te verwijderen. Om het aanhechten van spatten te voorkomen zijn er antispat sprays op waterbasis op de markt. LET OP: gebruik voor dit doel nooit antispat spray op olie basis!!

Recente artikelen en infographics

Lasonvolkomenheden

Holten in lasverbindingen

Holten in lasverbindingen hebben een nadelig effect op de integriteit van een lasverbinding. Bij grote aanwezigheid kan dit zelfs aanleiding geven tot

Lees verder

Was je bezoek waardevol?

 Heb je er iets van geleerd of is een vraag die je had beantwoord? Wil je dan overwegen een donatie te doen?
We gebruiken je donatie voor het onderhouden van de website en het toevoegen van nieuwe content.